De veranderingen in het maatschappelijke veld vragen om een andere manier van (samen)werken, organiseren en managen. De relaties tussen burgers, overheid en organisaties moeten opnieuw worden gedefinieerd. Het op een nieuwe manier uitvoeren van taken vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen. Blauwdrukken bestaan niet meer.

Wat helpt? Een frisse blik, stevige praktijkervaring, ruime kennis van succesvolle innovatieve trajecten en de flexibiliteit om die met elkaar te verknopen tot een werkende oplossing. In B-Liz komen die kwaliteiten samen.

Lizzy van der Kooij verbindt mens en organisatie, beleid en praktijk.

Maatschappelijke opgave of midden in een ingrijpende beleidswijziging? Gebrek aan overzicht of geen inzage in consequenties van beslissingen? B-Liz levert vernieuwend en praktisch bruikbaar advies. B-Liz helpt om de juiste vragen naar boven te halen, beslissingen te nemen, processen te starten of werkendeweg bij te sturen. Richttinggevend, in heldere bewoordingen, onderbouwd met een gedegen analyse en voorzien van verschillende perspectieven en indien mogelijk alternatieven.

Gebeurtenissen en ontwikkelingen in de samenleving waarnemen, duiden en tot fundament van veranderprocessen of dagelijks werk maken? Nieuwe ontwikkelingen concreet vorm willen geven en voorzien van goede resultaten? Met B-Liz wordt het ontwerpen van een effectieve strategie en de essentiele begeleiding hiervan een aangename en overzichtelijke bezigheid.

Een vertaalslag maken van beleid naar uitvoering? Behoefte aan het vormgeven van nieuwe concepten en samenwerking? B-Liz levert projectleiding en programmamanagement bij vraagstukken en veranderingstrajecten in het maatschappelijk en zorgdomein. Van voorbereiding tot oplevering: flexibel, binnen de afgesproken tijd en gericht op het zelflerend vermogen van haar partners.