Opdrachtgever: Gemeente Midden-Delfland

Beleidsadviseur a.i. Gemeente Midden-Delfland

Behaald resultaat
  • Beleidsnota schuldhulpverlening en armoedebestrijding
  • Regionale visie en uitvoeringsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  • Actieprogramma gezondheid
  • Herijking gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis

Wanneer?

April 2016 tot november 2017

Over deze opdracht

In de gemeente Midden-Delfland ben ik begonnen met de evaluatie en analyse van de werking van diverse inkomensregelingen om mensen met inkomensproblematiek te ondersteunen. Op basis hiervan zijn regelingen op gebied van bijzondere bijstand en de collectieve aanvullende verzekering (CAV) aangepast. Ik heb een nieuw beleidskader schuldhulpverlening en armoedebestrijding ontwikkeld en laten vaststellen.
Vanaf juli 2016 werd ik verantwoordelijk voor het gezondheidsbeleid en voerde regie over het actieprogramma gezondheid met speerpunten als alcoholmatiging, voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en gezonde & veilige school.

Binnen de regionale samenwerking met Delft, Westland en Pijnacker-Nootdorp ontwikkelden we een visiedocument en een uitvoeringsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ook hield ik me samen met collega’s vanuit veiligheid bezig met de aanpak verwarde personen, bemoeizorg en OGGZ en nam ik tijdelijk het beleidsterrein van huiselijk geweld en kindermishandeling voor mijn rekening.

Tenslotte werkten we in de regio Haaglanden samen aan de herijking van de gemeenschappelijke regeling GGD. Vanuit de wens van meer transparantie, heldere afbakening in taken en verantwoordelijkheden en een grotere sturing op prijs en kwaliteit, werd dit een intensief traject. Er is een nieuwe gemeenschappelijke regeling ontworpen waarbinnen zowel GGD als Veilig Thuis als aparte uitvoeringsorganisaties met een eigen begroting en takenpakket zijn ondergebracht.

“Inhoudelijk heel sterk en breed georiënteerd. Lizzy is bekend met en heeft ervaring in het hele sociaal domein en aanpalende domeinen. Met haar charme en deskundigheid is ze in staat onafhankelijk te opereren en heeft tegelijkertijd het vermogen managers en bestuurders uitstekend te ondersteunen en te adviseren. Ze heeft een prima ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Ze is in staat zelfstandig te functioneren maar is ook een echte teamplayer.”