De eerste resultaten van de pilot ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’ zijn positief. Huisartsen zijn meer tevreden over hun werk en ervaren dat zij betere zorg verlenen. De verwijzingen naar het Dijklander Ziekenhuis zijn met 12% afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor....

Lees meer