Mag ik het anders doen dan jij verwacht?

Over positieve gezondheid, perspectieven, autonomie, eigen regie en professionaliteit

Wat verdrietig dat deze meneer is overleden. Het verhaal over wel of niet behandelen, sluit mooi aan bij het gedachtegoed van positieve gezondheid: breder kijken naar gezondheid en niet alleen door de medische bril. Kijken naar wat iemand echt wil en met de juiste informatie van deze internist, uiteindelijk zelf een keuze maken over het vervolg.

Naar het artikel uit de Volkskrant

Artikel uit Volkskrant

Ik mag mijzelf bijna trainer positieve gezondheid noemen. Nog anderhalve dag en dan heb ik mijn opleidingstraject afgerond. Ik ervaar het als een groot voorrecht om in gesprek te gaan met artsen, (wijk)verpleegkundigen, paramedici, sociaal werkers en andere professionals. En samen te ervaren wat positieve gezondheid is.

In de trainingen over positieve gezondheid gaat het natuurlijk over wat positieve gezondheid is en hoe je hiermee in je werk aan de slag kunt, maar het gaat ook over jou als persoon. Deelnemers bouwen zelf ervaring op en vaak worden mensen geraakt door wat zij ervaren. Bewustwording van dat wat voor jou als mens belangrijk is, bewustwording van je rol als professional en datgene wat je toe kunt voegen maar ook bewustwording dat je soms dingen doet of zegt die niet nodig zijn of een ander effect hebben dan je bedoelt. We willen het graag zo goed doen, soms te graag waardoor je geen oog meer hebt voor de ander, voor de regie van de ander of voor een ander perspectief.

Positieve gezondheid is niet nieuw, het is er al. Het zit in zo veel dingen, soms kleine woorden en gebaren, met vaak op persoonlijk vlak een enorm grote betekenis. Zoals het verhaal van deze meneer en zijn vriendin.

Positieve gezondheid is voor mij zo veel meer geworden dan een concept en een beweging op gebied van gezondheid. Het is een manier van kijken, luisteren en voelen. Het gaat over in verbinding zijn met mijzelf en de ander. Het gaat over houding en verhouding, over menselijke waarden, over de manier waarop ik wil leven en anderen tegemoet wil treden: met interesse in wat hen raakt en beweegt, met respect voor anderen en hun keuzes en zonder oordeel. Het gedachtegoed heeft mij enorm verrijkt en ik vind het een eer om een vonkje hiervan over te mogen brengen.