Meer tijd voor patiënt, betere zorg door huisarts

Artikel in het Dagblad voor West-Friesland d.d. 12 november 2019

Het Dagblad voor West-Friesland besteedde op 12 november 2019 aandacht aan de resultaten van de pilot Meer Tijd voor de Patiënt in West-Friesland.